آخرین ویرایش : December 10, 2011

طیب حمید احمد محمد داقوقی

مناصب و مشاغل


مدرس

مراکز آموزشی


مربی ورزشی است و در این حوزه در مدارس کرکوک فعالیت می کند.


گرایشات


عضو

جنبش گوران (کردستان عراق)


از کاندیداهای حزب گوران در انتخابات 2008 در کرکوک.


تاریخ درگذشت در قید حیات
محل سکونت شهر کرکوک
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو دین اسلام

done in 0.0258 seconds