آخرین ویرایش : August 26, 2012

آین عبدالصمد عبدالقادر خانقاه

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس علوم سیاسی

مراکز آموزش عالی


مدرک حسابداری

مراکز آموزش عالی


مدرک اقتصاد


مناصب و مشاغل


عضو

کارمند


گرایشات


عضو

جنبش گوران (کردستان عراق)


از کاندیداهای حزب گوران در انتخابات شوراهای 2008 کرکوک.


تاریخ تولد ۱۹۶۰م.
محل سکونت شهر کرکوک
محل تولد شهر کرکوک
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو دین اسلام

done in 0.0287 seconds