آخرین ویرایش : February 10, 2013

ثریا رحیم صبحرنگ

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه کابل افغانستان


فارغ التحصیل رشته پزشکی 


مناصب و مشاغل


معاون

وزارت زنان حکومت انتقالی افغانستان

( از ۱۳۸۱ه.ش. تا ۱۳۸۵ه.ش. )

مشاور

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (AIHRC)


وی در سال 2010 به عنوان مشاور در این کمیسیون فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 2011 به عنوان کمیسر انتخاب شد. 


ثریا رحیم صبحرنگ

تاریخ تولد ۱۳۳۵ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر هرات
ملیت کشور افغانستان
قومیت هزاره
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • ثریا رحیم صبحرنگ در داخل و خارج از افغانستان به عنوان پزشک فعال بوده است.
  • بیش از 20 سال در مهاجرت بود ه و در کشورهای آلمان، ایران، پاکستان و شوروی سابق زندگی کرده است.
  • در سال 2002 به افغانستان بازگشت.
  • جایزه سال 2010 سازمان Front Line برای مدافعان حقوق بشر که در معرض خطر هستند به خانم صبحرنگ تعلق گرفت. 
  • در سال 2006 برای تصدی وزارت امور زنان به مجلس معرفی شد اما موفق به کسب رای اعتما نشد.
  • متاهل است و دو پسر دارد که در آلمان زندگی می کنند.
  • او به زبان‌های پشتو، انگلیسی؛ آلمانی و روسی آشنایی دارد.

done in 0.5249 seconds