آخرین ویرایش : February 15, 2013

حبیبه سرابی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه کابل افغانستان


لیسانس داروسازی


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت زنان حکومت انتقالی افغانستان


او در دولت انتقالی افغانستان به رياست حامد کرزی، وزير امور زنان بود.

استاندار

ولایت بامیان

( از ۱۳۸۴ه.ش. )

در سال 1384ش حامد کرزی، رئيس جمهور وقت افغانستان، او را به سمت استاندار در ولايت هزاره‌نشين باميان منصوب کرد. اين در حالی بود که عبدالرحيم علی‌يار، والی قبلی باميان، در تلاش بود تا همچنان بر اين مسند باقی بماند و طرفداران وی چندبار در مرکز باميان دست به تظاهرات زدند. او نخستین زنی است که در افغانستان به عنوان استاندار انتخاب شده است.


تاریخ تولد ۱۳۳۷ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور افغانستان
قومیت هزاره
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

اوج فعالیت‌های اجتماعی او، پس از مهاجرت به پاکستان بود. او در پاکستان اردوگاه‌های مهاجرین افغان برای ارتقای تعلیم و تربیت آنها به فعالیت پرداخت. همچنین کارگاه‌های مختلف آموزشی را به‌ویژه در مورد حقوق زنان برگزار کرد. در افغانستان نیز دوره‌های سوادآموزی را به‌صورت مخفی و دور از چشم طالبان در خانه‌ها برگزار نمود.


done in 0.0271 seconds