آخرین ویرایش : February 17, 2013

راحله بی بی کبرا عالمشاهی

تحصیلات


محل تحصیل

کشور ایران


لیسانس اقتصاد و علوم اجتماعي از دانشگاه ايران


مناصب و مشاغل


نماینده

ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان افغانستان

( از ۱۳۸۹ه.ش. تا ۱۳۹۴ه.ش. )
در انتخابات به صورت مستقل کاندید شد. اکنون نماینده مردم غزنی در مجلس است. زمانی که او به مجلس راه پیدا کرد.

روزنامه نگار

مجله موفقیت (چاپ ایران)


در ایران به عنوان ژورنالیست با مجله «موفقيت» به همکاری پرداخت.

کارمند


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

کشور ایران


او به ایران مهاجرت کرد و مدت بیست و هشت سال در آنجا زندگی کرد.


تاریخ تولد ۱۳۴۷ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد ولایت غزنی
ملیت کشور افغانستان
قومیت هزاره

توضیحات بیشتر:
  • فرزند سید محمدناصر

done in 0.0232 seconds