آخرین ویرایش : February 17, 2013

رحیمه جامی

تحصیلات


محل تحصیل

مرکز تربیت معلم هرات


فارغ‌التحصیل مرکز تربيت معلم هرات


مناصب و مشاغل


نماینده

ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان افغانستان

( از ۱۳۹۰ه.ش. تا ۱۳۹۴ه.ش. )
وی در سال 1390 پس از اخراج سیمین بارکزی، نماینده هرات_ یکی از نه نماینده ای که بنا به تشخیص کمیته انتخابات سلب صلاحیت شدند_  از ولسی جرگه جایگزین وی شد.

رئیس

مراکز آموزشی


مدیر دبیرستان «مهري» هرات بود.

مدرس

مراکز آموزشی


معلم دبیرستان «مهري» هرات بود.


گرایشات


عضو


رحیمه جامی

تاریخ تولد ۱۳۵۲ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد ولسوالی انجیل
ملیت کشور افغانستان
قومیت تاجیک
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • فرزند زین‌الدین
  • متاهل و دارای چهار پسر و چهار دختر است. 

done in 0.0546 seconds