از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۸۶ه.ش.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--


توضیحات بیشتر:

حزب انسجام ملی افغانستان در تاریخ 23/8/1386 در وزارت عدلیه‏ ثبت شده و ریاست شورای مؤسسان آن را دکتر نجیب‏الله صادق مدبر به عهده دارد. اعضای مؤسس و رهبری این حزب به‏طور عمده متشکل از اعضای سابق جناح‏های مختلف حرکت اسلامی می‏باشند.

done in 2.8628 seconds