آخرین ویرایش : December 31, 2009

شوکرییه رسول ابراهیم علاف

معروف به : شکراب

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


دارای درجه پرفسوری در دانشگاه .
دکترای زبان و ادبیات و فرهنگ کردی .
وی اولین زن در منطقه اقلیم کردستان عراق است که به درجه استاد تمامی و پروفسورا در سطح دانشگاهی رسیده است .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون حقوق بشر در پارلمان دوم کردستان بوده است و در این کمیسیون مسئولیت پرونده های انفال و حلبچه را بر عهده داشته است .
عضو کمیسیون آموزش عالی پارلمان دوم کردستان .

مدرس

مراکز آموزش عالی


پیش از عضویت در پارلمان به عنوان استاد دانشگاه تدریس می کرده است و هم اینک با همین عنوان هدایتگر دانشجویان مقاطع دکترا و فوق لیسانس است .


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۵۱م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل سکونت شهر اربیل
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه rawandx@yahoo.com

done in 0.0324 seconds