آخرین ویرایش : February 23, 2013

جلال همایی

تحصیلات


محل تحصیل

شهر اصفهان


در دبیرستان قدسیه و بعداٌ در حوزه علمیه اصفهان ( مدرسه نیم آورد) به تحصیل علوم دینیه پرداخت. سیوطی و مغینی و الفیه و شرح لمعه و مطول را نزد استادانی چون سید محمد باقر درچه ای، شیخ علی یزدی، ملا محمد کاشانی و ادبیات عرب را نزد حاج سید محمد کاظم کروندی و سایر اساتیدی چون ملا عبدالکریم گزی و فقه و اصول را نزد حاج سید محمد صادق خاتون آبادی و حاج سید مهدی درچه ای آموخت تا به درجه اجتهاد رسید.


مناصب و مشاغل


مدرس

مدرسه دارالفنون تهراندانشگاه تهران


جلال الدین همایی پس از تاسیس دانشگاه تهران به تدریس دوره دکتری در دانشکده‌های حقوق و ادبیات پرداخت.


جلال همایی

تاریخ تولد ۱۲۷۸ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۵۹/۰۴/۲۹ه.ش.
محل تولد شهر اصفهان
ملیت کشور ایران
مدفن شهر اصفهان
در تکیه لسان الارض تخت فولاد اصفهان

توضیحات بیشتر:
  • پدرش‌ میرزا ابوالقاسم‌ محمد نصیر متخلص‌ به‌ طرب‌ و جدش‌ ملا محمدرضا همای‌ شیرازی‌ هر دو از شعرا و دانشمندان‌ معروف‌ عصر خود بودند.
  • از سال 1300 ه.ش به نظام آموزشی جدید پیوست و به تدریس در مدرسه‌ها پرداخت، آنگاه مدتی نیز در تبریز تدریس کرد و سپس به تدریس ادبیات در دارالفنون، دبیرستان نظام و دانشکده افسری روی آورد.
  • پس از تاسیس دانشگاه تهران به تدریس دوره دکترا پرداخت و عضو فرهنگستان ایران شد. مدتی هم در دانشگاه‌های بیروت و لاهور تدریس کرد.
  • استاد همائی شعر هم می‌سرود و سنا تخلص می‌کرد. بیش از 15 هزار بیت او در دیوان سنا به کوشش دخترش به چاپ رسیده است.
  • ستاد جلال الدین همایی در طول عمر با برکت و پر افتخار علمی و ادبی خود بیش از پنجاه اثر چاپ شده و نشده ارزنده داردکه هر یک می تواند به تنهایی نمونه شایسته ای برای نشان دادن مقام علمی این علامه بزرگ بوده باشد و این آثار زیر آثار چاپ شده آن استاد بزرگ می باشد .
    1- مولانا چه می گوید 2- طلبه عطار و نسیم گلستان 3- سیر مثنوی مولوی (داستان قلعه ذات الصور)4- مقام حافظ 5- دیوان طرب 6- مختاری نامه 7- تصحیح دیوان حکیم مختاری غزنوی 8- غزالی نامه 9- صناعات ادبی دانشگاهی 10- طربخانه ( درباره رباعیات خیام ) 11- رساله اصفهانی پاسدار 12- برگزیده دیوان سه شاعر اصفهانی ( طرب – سها – عنقا) 13- شرح احوال سروش اصفهانی 14- صناعات ادبی ( دبیرستانی ) 15- صرف و نحو و قرائت عربی (3 جلد) 16- رساله تحقیقی در احوالات مولانا 17- منتخب اشعار خود استاد 18- دوره کتاب درسی فارسی – دستور و تاریخ ادبیات 19- دستور کلاسهای 5 و 6 ابتدایی 20- رساله تحقیقی درباره دستور زبان فارسی 21- تحقیق در احوال خواند میر مولف حبیب السیر و میرخواند صاحب روضه الصفا22- سه جلد کتاب فارسی دبیرستانی 23- معیار العقول 24- رساله شعوبیدی 25- دستور زبان فارسی دوره ابتدایی 26- مثنوی ولذنامه 27- تاریخ ادبیات ایران 28- التفهیم ابوریحان بیرونی 29- منتخب اخلاق ناصری 30- مقدمه اخلاق ناصری 31- مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه عزیز الدین محمود کاشانی 32- نصیحه الملوک امام محمد غزالی 33- کنوز المغربین در علوم غریبه منسوب به حکیم ابو علی سینا 34- رساله ای در شرح شعرای اصفهان قرن 13 و 14.

done in 0.0269 seconds