آخرین ویرایش : February 25, 2013

عبدالخالق نعمت

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


فارغ التحصیل رشته مهندسی ساختمان و شهرسازی.


مناصب و مشاغل


مشاور

وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت جمهوری اسلامی افغانستان


وی به عنوان مشاور فنی تعمیرات و مسئول تیم مهندسان سیار پروژه‌های همبستـگی در وزارت احیا و انکشاف دهات افغانسـتان به کار پرداخت.

کارمند

وزارت دفاع حکومت جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان


عبدالخالق نعمت پس از فارغ التحصیلی در وزارت دفاع ملی مشغول به کار شد.

دانشگاه کابل افغانستان

( تا ۱۳۶۸ه.ش. )
پس از پایان تحصیل در شعبه مهندسی دانشکده مهندسی دانشگاه کابل تا سال 1368 کار کرد.


گرایشات


رهبر


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

کشور پاکستان

( از ۱۳۶۸ه.ش. )

کشور آلمان

( تا ۱۳۸۲ه.ش. )
وی تا سال 1382 در کشورهای آلمان و پاکستان به عنوان مهاجر زندگی نمود. با تأسیس دولت جدید افغانستان به ریاست حامد کرزی به افغانستان بازگشت.


تاریخ تولد ۱۳۲۳ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد ولسوالی کوزکنر
ملیت کشور افغانستان
قومیت پشتون
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • عبدالخالق نعمت گرایش کمونیستی به حزب شعله جاوید دارد و دارای تفکرات ضد ایرانی است. تظاهرات سال 1389 در مقابل سفارت ایران در کابل توسط او رهبری شد.
  • نعمت تحصیلات خود را در کشورهای افغانستان، هند و لهستان انجام داد.

done in 0.0295 seconds