آخرین ویرایش : March 2, 2013

حسین وفا سلجوقی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه کابل افغانستان

( تا ۱۳۴۲ه.ش. )
لیسانس اقتصاد از دانشگاه اقتصاد کابل


آثار


نویسنده


سایر موارد


نام استادان وی


تاریخ تولد ۱۳۲۲ه.ش.
محل تولد شهر هرات
ملیت کشور افغانستان
قومیت تاجیک
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند عبدالرئوف است.
  • حسین سلجوقی مدتها مدیر عمومی بخش انتشارات وزارت کشاورزی بود.
  • از سال 1336 به سرایش شعر روی آورد و اشعار خود را در نشریات مختلف افغانستان منتشر کرد. وی در خوشنویسی نیز تبحر داشت و خط کوفی، ثلث و نستعلیق را نیکو و زیبا می نوشت. در داستان نویسی نیز دستی داشت.

done in 0.0301 seconds