آخرین ویرایش : March 2, 2013

سراج الدین باغدشتی

تحصیلات


محل تحصیل


سایر موارد


نام استادان وی


تاریخ تولد ۱۳۳۱ه.ش.
محل تولد شهر هرات
ملیت کشور افغانستان
قومیت تاجیک
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند عبدالکریم، از خوشنویسان برجسته هرات است.
  • سراج‌الدین باغدشتی از دوران نوجوانی نزد پدر خود که در خوشنویسی شهره بود به شاگردی پرداخت. بعد از محضر استاد میر عطا محمد حسینی بهره برد و به فراگیری اصولی هنر خط پرداخت. نمونه‌های از خط او در «خانه فرهنگ هرات» موجود است.

done in 0.023 seconds