آخرین ویرایش : March 4, 2013

عزیزالدین پوپلزایی

حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

کشور هندوستان


پوپلزایی به هندوستان مهاجرت کرد و سالها در آن کشور روزگار را گذراند و درهمانجا درگذشت.


آثار


نویسنده


تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد شهر قندهار
محل درگذشت کشور هندوستان
ملیت کشور افغانستان
قومیت پشتون
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند نظام‌الدین است.
  • عزیزالدین پوپلزایی از خوشنویسان معروف دوران ظاهر خان بود که برخی از آثارش همان سالها در کابل منتشر شد. او در نگارش انواع خطوط ثلث، نسخ، نستعلیق، شکسته، دیوانی و کوفی مهارت داشت. شیوه خوشنویسی وی بویژه در تحریر خط نسعلیق و شکسته‌ با شیوه رایج در ایران کاملا متفاوت بود و بیشتر از سبک هندی پیروی می‌کرد.

done in 0.0181 seconds