آخرین ویرایش : March 5, 2013

آیت الله محمد کاظم شریعتمداری

سایر موارد


نام شاگردان وی

سید عسکر موسوی


در حوزه علمیه قم از شاگردان آیت الله شریعتمداری بود.done in 0.0172 seconds