آخرین ویرایش : March 5, 2013

شجاع الدوله

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش نظامی


تحصیلات نظامی


مناصب و مشاغل


استاندار

شهر هرات

( از ۱۳۰۰ه.ش. )

سفیر


تاریخ تولد ۱۹۴۵م.
تاریخ درگذشت فوت شده
محل درگذشت کشور آلمان
او در زمان جنگ جهانی دوم در آلمان بود و در همانجا درگذشت.
ملیت کشور افغانستان
قومیت پشتون
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

شجاع‌الدوله در زمان امیر حبیب‌الله خان سمت فراش‌باشی یافت و به خاطر کتک خوردن از شاه، در قتل او سهیم و متهم شد. پس از قتل شاه، به سمت وزارت امنیت رسید.


done in 0.0295 seconds