آخرین ویرایش : December 11, 2011

هاژه سلیمان مصطفی مظهر

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


دیپلم آمار


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره سوم.
عضو ائتلاف لیست آزادی و عدالت اجتماعی متشکل از دو حزب در سومین دوره انتخابات پارلمانی کردستان.
نایب رئیس کمیسیون پیگیری حقوق زنان در پارلمان سوم کردستان.
عضو کمیسیون حقوق بشر در پارلمان سوم کردستان.
جزو 25 نماینده ای است که طی انتشار بیانیه ای با محکوم کردن اعدام حسین خضری ، خواستار لغو اعدام ها در ایران شده بود .


گرایشات


عضو

حزب شیوعی کردستان عراق


پیش از عضویت در پارلمان عضو کمیته محله ای سورانی حزب شیوعی کردستان، مسئول بخش شهیدان در حزب، مسئول شاخه زنان دهوک در حزب شیوعی کردستان.


هاژه سلیمان مصطفی مظهر

تاریخ تولد ۱۹۷۱م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر ورتی رواندز
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه hajarawanduzy@yahoo.com

done in 0.0484 seconds