آخرین ویرایش : March 8, 2013

آیت الله سید علی بهشتی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش دینی


تحصیلات حوزوی

شهر نجف


تحصیلات حوزوی


گرایشات


موسس

شورای انقلابی اتفاق اسلامی افغانستان

( از ۱۳۵۷ه.ش. )
او با آغاز قیام مردم در سال 1357، این حزب را تاسیس کرد.

رهبر

شورای انقلابی اتفاق اسلامی افغانستان


دوران زندگی سیاسی او پر از حادثه و فراز و نشیب بود. حزب تحت رهبری او در بیشتر سالهای جهاد با دیگر احزاب اختلاف پیدا کرد و مناطق مرکزی افغانستان در این دوره شاهد خونین‌ترین جنگهای داخلی بود

عضو

حزب وحدت اسلامی افغانستان


با تشکیل حزب وحدت اسلامی در سال 1368، او نیز به این حزب پیوست و به عنوان یکی از اعضای بلندپایه شورای عالی نظارت حزب پذیرفته شد.


سایر موارد


نام استادان وی


تاریخ تولد ۱۳۰۸ه.ش.
تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد ولایت بامیان
متولد روستای تخت ورس از استان بامیان
ملیت کشور افغانستان

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند سید نبی است.
  • او به دلیل جنگهای داخلی که در مناطق مرکزی افغانستان بود، ناگزیر زادگاهش ــ ولایت بامیان ــ را ترک کرد و به منطقه ناهور غزنی پناهنده شد.
  • از او آثاری در حوزه علوم دینی بر جا مانده است که برخی منتشر و برخی هم تاکنون منتشر نشده است.

done in 0.0278 seconds