آخرین ویرایش : March 9, 2013

علی اکبر قاسمی

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


نماینده

ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان افغانستان

( از ۲۰۱۰م. )
نماینده مردم ولایت غزنی در مجلس نمایندگان است.


گرایشات


عضو

حزب وحدت اسلامی افغانستان


او از فرماندهان دوران جهاد در حزب وحدت اسلامی افغانستان و فرمانده لشکر 95 و 14 غزني بود.


تاریخ تولد ۱۳۳۳ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل سکونت شهر غزنی
محل سکونت اصلي و فعلي او غزني است.
محل تولد ولسوالی نامهرا
ملیت کشور افغانستان
قومیت هزاره
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند محمدمحسن است.
  • متاهل و دارای چهار دختر و چهار پسر است.

done in 0.0511 seconds