آخرین ویرایش : October 23, 2011

سالم محمد علی دوسکی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس حقوق و امور قضایی .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون حقوق بشر در پارلمان دوم کردستان .


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۵۷م.
محل سکونت شهر دهوک
محل تولد شهر عمادیه (آمیدی)
متولد سرسنگ در آمیدی .
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
پیش از عضویت در پارلمان وکیل بوده است .

done in 0.0546 seconds