آخرین ویرایش : February 5, 2012

آزاد محمد نجیب برواری

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه موصل عراق


مهندسی شیمی

دانشگاه بصره عراق


در سال 1967 که در دانشگاه موصل مهندسی شیمی میخوانده است به دلیل فعالیتهای سیاسی به دانشگاه بصره منتقل میشود1972.


مناصب و مشاغل


عضو

نیروهای پیشمرگه کردستان عراق

( از ۱۹۷۲م. )
در 1972 با حضور در قیام ایلول رسماً پیشمرگه میشود.


گرایشات


عضو

حزب دموکرات کردستان (PDK) عراق


در 1964 به عضویت حزب دموکرات کردستان در میاید.
در 1970 به عنوان عضو کمیته رهبری دانشجویان حزب دموکرات انتخاب میشود.
در کنگره 1979 حزب دموکرات به عنوان عضو کمیته مرکزی انتخاب و مسئول شاخه های 3 و 5 حزب میشود.
در 1982 مسئول کمیته ارتباطات حزب با کردهای سوریه میشود.
در 1993 در کنگره 11.
در 1999 و در کنگره 12 حزب به عضویت کمیته سیاسی و ارتباطات وطنی درمیاید.
از 2001 تا 2004 مسئول کمیته تبلیغات حزب بوده است.


آزاد محمد نجیب برواری

تاریخ تولد ۱۹۴۶م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر مهاباد
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • پدر و اعضای خاندانش از پیشمرگه های برزانی بوده و در هنگام اعلام جمهوری مهاباد توسط قاضی محمد در این شهر بوده اند و در همین زمان وی در مهاباد متولد میشود.
  • در سالهای 1963 و 1968 از سوی نیروهای امنیتی عراق بازداشت و روانه زندان میشود.
  • در 1975 به عنوان پناهنده وارد ایران میشود و به همکاری نزدیکتری در امور پناهندگان با ادریس بارزانی دست میزند.
  • در 1977 باردیگر در قیام کردها شرکت میکند.
  • در 1979 پس از سوقصدی که بر علیه ملامصطفی بارزانی میشود وی زخمی میشود.
  • در مذاکرات صلح میان دو حزب در اواخر دهه 90 یکی از چهره های تاثیرگذار بوده است.
  • وی از هم رزمان و دوستان مسعود بارزانی است.

done in 0.0376 seconds