آخرین ویرایش : March 15, 2013

قاسم رشتیا

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


وزیر

سفیر

سفارت افغانستان در چکسلواکی


در زمان ظاهر شاه مدتی به عنوان سفیر افغانستان در چکسلواکی به خدمت پرداخت.

سفارت افغانستان در مصر


در زمان ظاهر شاه

سفارت افغانستان در ژاپن


در زمان ظاهر شاه

معاون

انجمن ادبی کابل

( از ۱۳۱۷ه.ش. )

عضو

انجمن ادبی کابل

( از ۱۳۱۳ه.ش. )

همکاری با

انجمن ادبی کابل

( از ۱۳۱۲ه.ش. )
در سال 1312 به عنوان مترجم انجمن ادبی کابل به کار پرداخت.


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

کشور ایالات متحده آمریکا

( از ۱۳۵۷ه.ش. )
پس از کودتای 7 ثور 1357 به امریکا مهاجرت کرد


آثار


نویسنده

مترجم

کتاب "آثار عتیقه کوتل خیرخانه"

( تا ۱۳۱۶ه.ش. )
چاپ کابل

کتاب "مورون روژ یا عشق مخفی"


تالیف اورکزی لابون، چاپ کابل


تاریخ تولد ۱۲۹۴ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۷۷ه.ش.
محل تولد شهر کابل
محل درگذشت کشور ایالات متحده آمریکا
ملیت کشور افغانستان
قومیت پشتون
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند سید حبیب خان است.
  • قاسم رشتیا برادر محمدصدیق فرهنگ، از مورخان برجسته افغانستان است. رشتیا خود نیز از مورخان و مترجمان افغانستان بود.
  • او در سال 1310 مدیر مطبوعات و مترجم زبان فرانسه در بخش پست و تلگراف بود.
  • در سال 1316 مدیر بخش نشریات انجمن پشتو تولنه شد.
  • در سال 1318 مدیر ریاست مستقل مطبوعات گردید.

done in 0.038 seconds