از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۴۶م.-


توضیحات بیشتر:

شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی ایران واقع است.

done in 0.0235 seconds