آخرین ویرایش : February 6, 2012

بایز سعید محمد طالبانی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


دیپلم

مراکز آموزش عالی


دوره های اکادمیکی در خصوص اقتصاد و دارایی را در کردستان و نیز اروپا گذرانده است.


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت دارایی اقلیم کردستان

( از ۲۰۰۶م. )
همچنین وزیر دارایی دولت اقلیم کردستان از سال 2009 تا کنون می باشد .

موسس

دیوان نظارت بر امور اقتصاد و دارایی در کردستان عراق


از موسسین دیوان نظارت بر امور اقتصاد و دارایی بوده است که خود شش سال رئیس آن بوده است.

رئیس

دیوان نظارت بر امور اقتصاد و دارایی در کردستان عراق


به مدت شش سال رئیس دیوان نظارت بر امور اقتصاد و دارایی بوده است.


گرایشات


عضو

حزب اتحادیه میهنی کردستان (YNK) عراق


نفر دوم کمیته اقتصادی حزب اتحادیه میهنی کردستان است.


تاریخ تولد ۱۹۴۴م.
محل تولد استان کرکوک
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو دین اسلام

توضیحات بیشتر:
در 1968 به استخدام دولت وقت عراق درآمده است. در 2002 وزیر دارایی استان سلیمانیه بوده است .

done in 0.0299 seconds