آخرین ویرایش : April 7, 2013

آیت الله محقق کابلی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش دینی


تحصیلات علوم دینی


تاریخ تولد ۱۳۰۷ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور افغانستان
قومیت هزاره
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

محقق کابلی در میان افغان‌های شیعه بخصوص هزاره‌ها به عنوان مرجع تقلید مطرح است و بیشتر مقلدین او هزاره‌های طرفدار عبدالعلی مزاری رهبر کشته شده حزب وحدت هستند.


done in 0.1722 seconds