آخرین ویرایش : April 16, 2013

محمد ظاهر احمدی

تحصیلات


محل تحصیل


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

کشور ایران

( از ۱۳۶۵ه.ش. )


تاریخ تولد ۱۳۴۹ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد ولایت غزنی
ملیت کشور افغانستان
قومیت هزاره
پیرو مذهب شیعه

done in 0.0342 seconds