آخرین ویرایش : April 16, 2013

محمد طاهر صافی

تحصیلات


محل تحصیل

لیسه حبیبیه در افغانستان


محمدطاهر صافی در دوره امان الله خان در سال 1305 در مدرسه حبیبه درس خواند.


مناصب و مشاغل


کارمند

وزارت خارجه حکومت پادشاهی افغانستان


وی بیش از 26 سال از زمان نادر خان در وزارت مطبوعات و امورخارجه کار کرد.


آثار


نویسنده

کتاب "آیت اعجاز"

( تا ۱۳۶۲ه.ش. )
چاپ کابل


سایر موارد


نام استادان وی


تاریخ تولد ۱۲۸۸ه.ش.
تاریخ درگذشت فوت شده
ملیت کشور افغانستان

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند ولی‌داد است.
  • او در سرایش انواع شعر به سبک کهن، غزل، قصیده، رباعی و قطعه توانایی داشت.

done in 0.05 seconds