آخرین ویرایش : April 19, 2013

محمد عثمان پریشان

مناصب و مشاغل


همکاری با

روزنامه اتفاق اسلام (چاپ هرات)


مدتی مدیر مطبوعات و نگارنده روزنامه "اتفاق اسلام" هرات بود.


سایر موارد


نام استادان وی

محمد حسین سلجوقی


محمدعثمان حسینی خط نستعلیق و شکسته را نزد خلیفه ملا محمدحسین سلجوقی آموخت و به درجه استادی رسید.


تاریخ تولد ۱۲۸۰ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۷ه.ش.
محل تولد شهر هرات
محل درگذشت شهر هرات
ملیت کشور افغانستان
قومیت تاجیک
پیرو مذهب سنی
مدفن شهر هرات

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند قاضی میر عطامحمد حسینی است.
  • او اهل شعر بود و در شعر «پریشان» و در خوشنویسی «حسینی» تخلص می‌کرد. محمدعثمان سخنوری پر شور نیز بود و غزل‌های پر سوز و گذاری از وی باقی مانده است.

done in 0.0287 seconds