آخرین ویرایش : April 19, 2013

محمد عثمان روستار تره کی

تحصیلات


محل تحصیل

لیسه استاد غیاث الدین غوری در هرات

( تا ۱۳۳۹ه.ش. )
دیپلم

دانشگاه کابل افغانستان

( تا ۱۳۴۲ه.ش. )
لیسانس از دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کشور فرانسه

( تا ۱۳۵۱ه.ش. )
دکترای حقوق عمومی


مناصب و مشاغل


مدرس

دانشگاه کابل افغانستان

( تا ۱۳۶۱ه.ش. )
پس از فارغ التحصیلی به تدریس پرداخت تا زمانی که به زندان افتاد.


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

کشور پاکستان

( از ۱۳۶۸ه.ش. )
در پاکستان با انجمن نویسندگان به همکاری پرداخت.


تاریخ تولد ۱۳۲۰ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل سکونت کشور فرانسه
محل تولد شهر کابل
ملیت کشور افغانستان
قومیت پشتون
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • از سال 1361 تا 1366 در زندان بود.
  • او مقالات زیادی نوشته است و در برنامه‌های سیاسی در مورد افغانستان شرکت می‌کند.

done in 0.0524 seconds