آخرین ویرایش : December 13, 2011

منال صدیق سلیم

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


دیپلم فنی مهندسی


مناصب و مشاغل


عضو

جمعیت اتحاد زنان کردستان


مسئول جمعیت اتحاد زنان کردستان و موصل است.


گرایشات


عضو

جنبش گوران (کردستان عراق)


از کاندیداهای حزب گوران در انتخابات شوراهای 2008.


تاریخ تولد ۱۹۶۷م.
محل سکونت شهر موصل
محل تولد شهر دهوک
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو دین اسلام

توضیحات بیشتر:
از کارمندان دولت در موصل است.

done in 0.0599 seconds