آخرین ویرایش : April 22, 2013

احمد عطار هروی

روابط خانوادگی


نام پدر


تاریخ تولد ۱۳۳۰ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر هرات
ملیت کشور افغانستان
قومیت تاجیک
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • از خوشنویسان افغانستان که در تحریر خطوط نسخ، ثلث و شکسته مهارت زیادی دارد. او در سالهای اقامت در هرات در کنار پدرش، استاد محمدعلی عطار هروی، به فرا گیری هنر خوشنویسی پرداخت.
  • وی بیش از بیست سال که کارمند اداره اوقاف خراسان رضوی است و در بخش فرهنگی و خوشنویسی آن اداراه به کار خوشنویسی مشغول است.

done in 0.0246 seconds