آخرین ویرایش : April 28, 2013

احمد شاه ازهر

تحصیلات


محل تحصیل


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۳۲۶ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۵۴ه.ش.
محل تولد شهر غزنی
محل درگذشت شهر کابل
ملیت کشور افغانستان
قومیت تاجیک
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند فیض یار است.
  • او اهل شعر بود و در گفتار اشعار هزل آمیز استاد بود، اشعارش دارای درون مایه اجتماعی بود و از اندیشه های ترقی خواهانه مایه می گرفت. اشعاری زیادی از او باقی مانده است. سروده‌های او بارها برنده جوایز عالی مطبوعاتی شد.

done in 0.0673 seconds