آخرین ویرایش : April 29, 2013

سیدمخدوم رهین

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه تهران

( تا ۱۳۵۲ه.ش. )
دکتری ادبیات فارسی


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت پادشاهی افغانستانوزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت انتقالی افغانستان


پس از پایان حکومت طالبان در دوره حکومت انتقالی افغانستان نیز در سمت وزارت خود در این وزارتخانه ادامه داد.

مدیر

رادیو کابل آزاد

( از ۱۳۷۱ه.ش. تا ۱۳۷۳ه.ش. )
رئیس

مدرس


گرایشات


موسس

رئیس

انجمن صلح و دموکراسی برای افغانستان


وی به عنوان رئیس این انجمن در تقویت و انکشاف اتحاد ملی و دموکراسی در افغانستان و مخالف با تروریزم و طالبانیزم کوشید.

عضو

حزب اتحاد اسلامی برای آزادی افغانستان


در پاکستان جهت اتحاد مجاهدین کوشش نمود. بعد از تشکیل اتحاد اسلامی افغانستان متشکل از احزاب میانه‌رو، عضو شورای عالی و رئیس کمیته فرهنگی و نشریاتی شد.


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

کشور پاکستان


بعد از اشغال افغانستان توسط شوروی سابق، به پاکستان مهاجرت کرد.


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۳۲۵ه.ش.
محل تولد شهر کابل
ملیت کشور افغانستان
قومیت پشتون
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • او یکی از اعضای مسوده (پیش نویس) قانون اساسی در زمان جمهوری داود خان بود.
  • در لویه جرگه سال 1356 شرکت کرد.
  • بعد از کودتای 7 ثور 1357 در منزلش تحت نظارت قرار گرفت.
  • در سال 1377 به عضویت کمیته اجرایی لویه جرگه در روم درآمد. بعد عضو هیأت ظاهرخان به کشورهای افغانستان، ازبکستان، ایران و تاجکستان به منظور تشریح و توضیح اهداف لویه جرگه اضطراری سفر کرد. همچنین به عنوان رئیس انجمن صلح و دموکراسی برای افغانستان به کار خود ادامه داد و در چندین اجلاس شرکت کرد.
  • او طرفدار حکومت حامد کرزی است.
  • از طرف مردم کابل در سپتامبر 2003  رئیس شورای شهروندان کابل شد.
  • در ماه می 2004 مدال خدمت در راه آزادی بیان و فرهنگ را به پیشنهاد رئیس دولت وقت دریافت کرد.
  • او در زمینه فرهنگ ، ادبیات ، تاریخ و علوم اسلامی پژوهش کرده و مقالات متعددی نوشته است.

done in 0.0658 seconds