آخرین ویرایش : April 30, 2013

محمد هاشم شایق افندی

تحصیلات


محل تحصیل

کشور ترکیه


فوق دیپلم از مرکز تربیت معلم ترکیه


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت معارف حکومت پادشاهی افغانستان


در زمان امان‌الله خان مدتی نیز ریاست آموزش و پرورش را بر عهده داشت. مدتی نیز مشاور وزیر آموزش و پرورش و مدیر دارالتالیف افغانستان شد.

مدرس

مراکز آموزشی


وی سالهای آخر عمر خود را به تدریس سپری کرد.

نویسنده

مجله آینه عرفان (چاپ افغانستان)

( از ۱۳۱۰ه.ش. )
او از بنیان‌گذاران و نخستین نویسندگان مجله «آینه عرفان» در سال 1310هـ. ش در کابل بود.


تاریخ تولد ۱۲۶۴ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۰۳ه.ش.
محل تولد شهر فرغانه
محل درگذشت شهر کابل
ملیت کشور ترکیه

توضیحات بیشتر:
  • محمدهاشم شایق افندی آموزگار، نویسنده شاعر و پژوهشگر بود. او نخستین کسی بود که علوم تربیتی و روان شناسی را به شیوه نوین آن در افغانستان تدریس کرد و به تدوین مبانی نگارش تاریخ ادبیات در افغانستان پرداخت.
  • از وی نوشته‌ها و ترجمه‌هایی نیز باقی مانده است.

done in 0.0561 seconds