آخرین ویرایش : February 4, 2012

فلاح مصطفی بکر

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه موصل عراق

( تا ۱۹۸۶م. )
لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه باث انگلستان

( تا ۱۹۹۵م. )
فوق لیسانس مسائل جهان سوم

دانشگاه هاروارد

( تا ۲۰۰۱م. )
دیپلم حکومتداری از مدرسه کندی در دانشگاه هاروارد


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت کشاورزی اقلیم کردستان


در کابینه سوم حکومت اقلیم کردستان وزیر کشاورزی و آبیاری بوده است .

وزارت امور داخلی اقلیم کردستان


در کابینه چهارم حکومت اقلیم کردستان وزیر داخلی اقلیم کردستان بوده است .


گرایشات


عضو

حزب دموکرات کردستان (PDK) عراق


چندین دوره عضو مرکزی کمیته ارتباطات خارجی حزب دموکرات کردستان بوده است .


تاریخ تولد ۱۹۶۴م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

در کابینه پنجم و ششم دولت اقلیم کردستان هم رتبه با وزرا بوده و مسئول ارتباطات کابینه با خارج بوده است .


done in 0.0492 seconds