آخرین ویرایش : May 7, 2013

میرزا عبدالله خان مستشارالوزاره

تحصیلات


محل تحصیل

شهر پاریس


در زمان ناصرالدين شاه در 1275 ه ق براي تحصيل به پاريس اعزام شد.


مناصب و مشاغل


نایب سفارت

رئیس


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا ابوالقاسم آهی


میرزا عبدالله خان مستشار الوازره برادرزن میرزا ابوالقاسم آهی است.

عبدالحسین صدیق اسفندیاری
تاریخ درگذشت ۱۲۷۱ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

ضمن تحصیل در پاریس، در سفارت شهر مذکور به خدمت پرداخت. مدتی ژنرال کنسولگری ایران در استانبول شد. زمانی که در ایران مهماندار سفیرکبیر روسیه بود به بیماری یرقان مبتلا و در 1309 ه ق بدون فرزند فوت کرد.


done in 0.0596 seconds