آخرین ویرایش : October 25, 2011

شیخ الله ابراهیم شیخ الله آری

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش دینی


دارای تحصیلات دینی


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون کشاورزی در پارلمان دوم .
عضوم کمیسیون شهرسازی در پارلمان دوم .
عضو کمیسیون امور پیشمرگه در پارلمان دوم .
منتخب شهر اربیل در پارلمان دوم .

مشاور

وزارت کشاورزی اقلیم کردستان


پیش از عضویت در پارلمان به عنوان مشاور وزارت کشاورزی مشغول به فعالیت بوده است .


گرایشات


عضو

حزب دموکرات کردستان (PDK) عراق


پیش از عضویت در پارلمان معاون شاخه دوم حزب دموکرات کردستان بوده است .


محل سکونت شهر اربیل
محل تولد شهر اربیل
متولد مخمور در اربیل عراق .
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0274 seconds