آخرین ویرایش : May 19, 2013

هارون امین

تحصیلات


محل تحصیل

کشور ایالات متحده آمریکا


لیسانس علوم سیاسی 1995 و فوق لیسانس علوم سیاسی


مناصب و مشاغل


نماینده

سازمان ملل متحد


بعد از سقوط کابل به دست طالبان، به امریکا رفت و به عنوان نماینده قوای مسعود (اتحاد شمال) و همچنین نماینده دولت در تبعید افغانستان در سازمان ملل متحد فعالیت کرد. او در حفظ کرسی افغانستان خارج از دسترس طالبان مفید واقع شد. امین در زمان حمله 11 سپتامبر به عنوان دیپلمات در سازمان ملل به عنوان حافظ منافع افغانستان کار کرد.

سفیر

کاردار

سفارت افغانستان در ایالات متحده آمریکا

( از ۲۰۰۳م. )
در دوران حکومت انتقالی به ریاست حامد کرزی به عنوان متصدی معاون رئیس هیأت سفارت افغانستان در شهر واشنگتن منصوب شد.


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

کشور ایالات متحده آمریکا

( از ۱۹۷۹م. )
در سال 1979 همراه خانواده به امریکا رفت، در ایالت کالیفرنیا اقامت گزید.


تاریخ تولد ۱۹۶۹/۰۶/۱۹م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور افغانستان
قومیت تاجیک
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • هارون امین در کابل رشد و نمو یافت. او در تظاهرات ضد تجاوز شوروی به افغانستان شرکت کرد.
  • او بعد به سرویس خارجی افغانستان پیوست و همکاری خود را تا سقوط کابل به دست طالبان در سال 1996 ادامه داد. با آغاز به کار دولت اسلامی افغانستان، در اواخر سال 1997 که مزارشریف به عنوان پایتخت انتخاب شده بود، به عنوان رئیس دفتر کارمندان نخست وزیر مشغول به کار شد.
  • در سال 2001 بعد از ترور احمد شاه مسعود و حملات 11 سپتامبر به عنوان سخنگوی دولت در تبعید افغانستان به کار پرداخت.
  • او بعد از بازنشستگی، به عنوان کارشناس مسائل سیاسی به کار خود ادامه می‌دهد.
  • متاهل و به زبان‌های دری و انگلیسی تسلط دارد.

done in 0.0284 seconds