آخرین ویرایش : May 19, 2013

محمد نزیر بشارت

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


تحصیلات متوسطه


گرایشات


عضو


حوادث مهم زندگی


پناهندگی به

کشور انگلستان

( از ۱۳۷۳ه.ش. )
او بعد از شکست مجاهدین در جنگ‌های داخلی در کابل، در سال 1373 به لندن رفت و پناهندگی سیاسی گرفت.


تاریخ تولد ۱۳۴۰ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور افغانستان
قومیت پشتون
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • او از جمله نویسندگان افغان است که نتوانسته است تحصیلات خود را ادامه بدهد اما در عین حال از نویسندگان مطرح و فعال مجاهدین در مهاجرت بوده است.
  • از اعضای اصلی مجله «وحدت اسلامی» در زمان اتحاد مجاهدین افغانستان در شهر پیشاور بود. مدتی نیز مدیرمسئول روزنامه «شهادت» بود.

done in 0.048 seconds