آخرین ویرایش : May 19, 2013

علی نوری اسفندیاری

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه تهران


لیسانس زبان خارجه

دانشگاه آیووا


فوق لیسانس اقتصاد


مناصب و مشاغل


نماینده

مجمع عمومی سازمان ملل متحد

( از ۱۳۳۳ه.ش. تا ۱۳۳۷ه.ش. )
در 1333 ه.ش به عنوان دبیر سوم نمایندگی ایران نزد سازمان ملل متحد به نیویورک رفت. در 1334 ه.ش دبیر دوم و در 1337 دبیر اول شد.

سفیر

سفارت ایران در آرژانتین

( از ۱۳۵۰/۰۵ه.ش. تا ۱۳۵۱/۱۲ه.ش. )
همزمان سفیر غیر مقیم (اکرودیته) شیلی نیز بود.

کنسول

کنسولگری ایران در میلان

( از ۱۳۴۸/۱۰ه.ش. تا ۱۳۵۰/۰۵ه.ش. )

رایزن

سفارت ایران در اسپانیا

( از ۱۳۴۰ه.ش. تا ۱۳۴۳ه.ش. )

کارمند

وزارت امور خارجه ایران


در 1337 ه.ش دبیر مخصوص معاون سیاسی و پارلمانی وزارت امور خارجه، معاون اداره چهارم سیاسی و معاون اداره تشریفات بود.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا اسدالله خان یمین اسفندیاری موفق السلطنه


میرزا اسدالله خان موفق السلطنه عموی علی نوری اسفندیاری است.


تاریخ تولد ۱۲۹۳/۰۸/۰۵ه.ش.
تاریخ درگذشت فوت شده
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

در وزارت دارایی (1324 ه.ش) و دربار (1330 ه.ش) خدمت کرد تا سال 1330 که به وزارت امور خارجه رفت و مدارج اداری را به سرعت پیمود. ریاست چند اداره را به عهده گرفت و به سفارت رسید. در 1354 بازنشسته شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رابطه استخدامی اش پایان یافت.


done in 0.0331 seconds