آخرین ویرایش : May 19, 2013

فتح الله نوری اسفندیاری منظم السلطنه

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


وزیر مختار

سفارت ایران در لهستان


در زمان جنگ جهانی دوم

سفارت ایران در ایالات متحده آمریکا


وزیر مختار در واشنگتن

نایب سفارت

سفارت ایران در انگلستان (دوره قاجار)


نایب دوم و پس از مدتی نایب اول

مدیر

وزارت امور خارجه ایران


مدتي رياست اداره چهارم سیاسی و ریاست اداره کل تشريفات وزارت امور خارجه را برعهده داشت.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با


تاریخ تولد ۱۲۶۶ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۴۷ه.ش.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • در ژنو و پاریس علوم سیاسی خواند. در 1293 به وزارت امور خارجه رفت. 
  • مدتی نماینده دولت ایران در شرکت نفت ایران و انگلیس بود. سپس به ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی شرکت بیمه ایران منصوب شد.
  • پس از 28 مرداد 1332 در مذاکرات با کنسرسیوم در هیات ایرانی به ریاست علی امینی عضو بود.
  • در انتخابات دوره هیجدهم و نوزدهم مجلس شورای ملی، ریاست هیات نظارت را در تهران به عهده داشت. آخرین سمت فتح الله نوری اسفندیاری ریاست شورای عالی سازمان برنامه بود که چند سالی عهده دار آن بود.
  • در دوران بازنشستگی کتابی تحت عنوان رستاخیز ایران (ترجمه مجموعه مقالات روزنامه‌های مهم اروپا درباره ایران از 1299 تا 1323) را تالیف و منتشر کرد. از او پسری به نام بهرام باقی ماند.

done in 0.0569 seconds