آخرین ویرایش : May 19, 2013

حسینعلی اسفندیاری

تحصیلات


محل تحصیل

شهر پاریس


در این شهر تحصیل کرد و دکترای طب گرفت.


مناصب و مشاغل


سرتیپ

رایزن

سفارت ایران در ایالات متحده آمریکا


رایزن فرهنگی و سرپرست محصلین نظامی در آمریکا بود.

عضو

مجلس سنای ایران

( از ۱۳۴۶/۰۷ه.ش. تا ۱۳۵۷/۱۱ه.ش. )
در دوره های پنجم، ششم و هفتم مجلس سنا، سناتور انتصابی بود.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

رضا شاه پهلوی


حسینعلی اسفندیاری باجناق رضاشاه بود.

تاج الملوک آیرم لو


حسینعلی اسفندیاری شوهر خواهر تاج الملوک بود.


حسینعلی اسفندیاری

تاریخ تولد ۱۲۸۰ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۶۳ه.ش.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • پس از بازگشت به ایران در 1312 ه.ش به بهداری ارتش رفت و پس از طی مراتب، درجه سرتیپی گرفت. چندی رئیس بهداری وزارت دارایی بود و زمانی عضو هیات عامل سازمان برنامه گردید. 
  • او در جوانی با عفت دختر میرپنج تیمورخان ازدواج کرد و باجناق رضاشاه و شوهرخاله محمدرضا پهلوی شد. حاصل این ازدواج پسری به نام فرشید بود.
  • پس از انقلاب مدتی در زندان بود و مدتی پس از آزادی در 1363 ه.ش در تهران به دست نوکر افغانی خود به قتل رسید. 

done in 0.0598 seconds