آخرین ویرایش : May 19, 2013

غلامحسین اسفندیاری

مناصب و مشاغل


سرتیپ

کارمند

سفارت ایران در فرانسه


در 1325 حین خدمت در سفارت ایران در پاریس، به اتهام قاچاق مواد مخدر همراه عده ایی دیگر از جمله امیر عباس هویدا که در آن زمان دبیر اول سفارت بود، دستگیر شد. 


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ


تاریخ تولد ۱۲۹۰ه.ش.
تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

وارد خدمت نظام شد. زمانی که درجه سرهنگی داشت در سفارت ایران در پاریس خدمت کرد. بعدها درجه سرتیپی گرفت.


done in 0.0502 seconds