آخرین ویرایش : May 21, 2013

امیر محمد اسفندیاری

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه تهران


لیسانس

دانشگاه ژنو


دکترای اقتصاد


مناصب و مشاغل


سفیر

سفارت ایران در چکسلواکی

( از ۱۳۵۲/۰۵ه.ش. )

رایزن

سفارت ایران در انگلستان

( از ۱۳۳۸/۰۱/۰۱ه.ش. تا ۱۳۴۱/۰۳/۱۵ه.ش. )

سفارت ایران در ایالات متحده آمریکا

( از ۱۳۴۱/۱۰/۳۰ه.ش. تا ۱۳۴۲/۱۲ه.ش. )


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پدربزرگ

نام جدبزرگ


تاریخ تولد ۱۲۹۲ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۷۲ه.ش.
محل تولد شهر تهران

توضیحات بیشتر:
  • پس از بازگشت به ایران در وزارت دارایی و سپس در سازمان برنامه مشغول به کار شد و در 1328 ه.ش به وزارت امور خارجه منتقل شد و تا انقلاب اسلامی در مشاغل بلندمرتبه وزارت امور خارجه خدمت کرد.
  • در 1354ه.ش بازنشسته شد و در خرداد 1359 ه.ش رابطه استخدامی اش پایان یافت. پس از انقلاب مدتی در زندان به سر برد و پس از آزادی به اروپا رفت و آنجا درگذشت.

done in 0.0492 seconds