آخرین ویرایش : May 28, 2013

یوسف ریشار خان مودب الملک

مناصب و مشاغل


مدرس


روابط خانوادگی


نام پدر


تاریخ تولد ۱۲۸۵ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۵۴ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • پس از مرگ پدرش در سال ۱۳۰۸ ه. ق، به جای پدر به دارالفنون رفت و سال ها زبان فرانسه تدریس می‌کرد.
  • از دیگر عوامل شهرت او، مجموعه کاملی است که در طول عمر خویش، از مسکوکات ایرانی در دوره‌های مختلف تاریخی جمع آوری کرده بود. مجموعه وی قیمتی بود و در تهران شهرت داشت.

done in 0.0423 seconds