آخرین ویرایش : June 18, 2013

رضا قلی خان ایل بیگی

مناصب و مشاغل


ایل بیگ

ایل بختیاری


بعد از قتل حسینقلی خان ایلخانی به دست ظل السلطان، امام قلی خان به سمت ایلخانی و برادرش رضاقلی خان  به سمت ایل بیگی منصوب شدند و به مدت 6 سال در این سمت باقی ماندند. در سال 1305 ه.ق. که ظل السلطان از حکومت جنوب معزول گردید، امام قلی خان نیز از ایلخانی بختیاری عزل گردید و رضاقلی خان به سمت ایلخانی و اسفندیارخان پسر بزرگ حسین قلی خان که از بند ظل السلطان رهایی پیدا کرده بود، به سمت ایل بیگی منصوب گردیدند. این دو به دستور امین السلطان به تعقیب امام قلی خان پرداختند و خانه وی را در اردل غارت کردند. به تدریج بین رضاقلی خان و اسفندیارخان کدورتی پیش آمد. در نتیجه به اتفاق امام قلی خان به تهران فراخوانده شدند و پس از مذاکرات متعدد امام قلی خان به ایلخانی، اسفندیارخان به ایل بیگی و رضاقلی خان به حکومت چهارمحال رسیدند. در اوایل سال 1309ه.ق امام قلی خان و رضا قلی خان توسط حکمران خوزستان توقیف شدند و اسفندیار خان برای مدت کوتاهی به سمت ایلخانی منصوب گردید.


روابط خانوادگی


نام پسر

نام برادرتوضیحات بیشتر:
  • رضاقلی فرزند جعفرقلی خان دورکی است. از زمان به قدرت رسیدن حسینقلی خان به سمت ایلخانی کل بختیاری، همواره برادرش امامقلی خان که از یک مادر بودند، ایل بیگی و برادر دیگرش رضاقلی حاکم چهارمحال بود. این سه برادر با اتحاد و همدلی و تقسیم قدرت توانستند بر بسیاری از دشمنان خود پیروز شوند و رقیبان را از صحنه خارج سازند. 
  •  فرزندان حسین قلی خان و امام قلی خان که از یک مادر بودند، فرصت را مغتنم شمرده و به هم نزدیک شدند و تصمیم گرفتند با اتحاد، دست رضاقلی خان و پسرش ضرغام السلطنه را از ادره ی امور ایلی، املاک چهارمحال و شرکت نفت کوتاه کنند. اختلاف بین رضاقلی خان و دو خانواده ی ایلخانی و حاج ایلخانی به اندازه ای شدت گرفت که یک بار اسفندیار خان و نجف قلی خان صمصام السلطنه به قصد کشتن، رضاقلی خان را مسموم کردند که سم موثر واقع نگردید و ایل بیگی جان سالم به در برد.
  • رضاقلی خان جمعاً 15 پسر و 6 دختر داشت که ابراهیم خان از همه معروف تر و شناخته شده تر است. نام سایر پسرانش: عزیز الله خان ایل بیگی، امان الله خان سردار حشمت، هادی خان، عبدالله خان، بهرام خان، باقر خان، اسدالله خان، محمد مراد خان، داراب خان، الله کرم خان، میرزا آقا خان، سهراب خان، علی محمد خان سالار احتشام، محمد کریم خان وارسته نعمت اللهی.

done in 0.0445 seconds