آخرین ویرایش : June 18, 2013

محمد رضا خان سردار فاتح

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه اصفهان

( از ۱۳۰۰ه.ش. )

ایل بیگ

ایل بختیاری

( از ۱۳۰۹ه.ش. تا ۱۳۱۳ه.ش. )
در ۱۳۱۲ ش همراه با چندین تن دیگر از اعضای خانواده اش، به علت شورش در برابر دخالت‌های رضاشاه در امور ایلات، دستگیر و در ۱۳۱۳ ش در زندان تیرباران شد.


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

فتح تهران


در زمان قشون کشی بختیاری ها برای فتح تهران در تابستان ۱۳۲۷ ه.ق پسرعمویش سردار اسعد دوم را همراهی کرد و از او لقب سردار فاتح گرفت.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

نجفقلی خان صمصام السلطنه


سردار فاتح با نازبیگم دخترِ پسرعمویش، نجفقلی خان ازدواج کرد.

جعفر قلی خان بختیاری سردار اسعد (سوم)


سردار اسعد سوم، نوه عموی سردار فاتح است.


تاریخ تولد ۱۲۶۳ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۳ه.ش.
محل درگذشت شهر تهران
اعدام شده
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

یکی از سران ایل بختیاری، علاقمند به شعر و ادب بود.


done in 0.0574 seconds