آخرین ویرایش : June 18, 2013

غلامحسین خان سالار محتشم


توضیحات بیشتر:
  • سردار محتشم، بعد از فتح تهران، در بعضی از کابینه ­ها شرکت داشت. در فاصله سال‌های 1330تا 1332 ه. ق، که حکومت در دست سران بختیاری بود، سمت دولتی داشت.
  • او در جنگ جهانی اول در جناح انگلیس‌ها بود. به طوری که انگلیسی­ها از او خواستند، تا مهاجرین و طرفداران آلمان را که در خاک بختیاری پناه گرفته بودند، دستگیر کند.
  • غلامحسین خان، از معدود افراد خاندانش بود، که در سال 1312 ه. ش دستگیر شد، ولی اعدام نشد.
  • قلعه سالار محتشم در شهر خمین از بناهای زیبای قاجاریه است که باقی مانده است.

done in 0.0471 seconds