آخرین ویرایش : June 21, 2013

تاج الملوک آیرم لو

روابط خانوادگی


نام همسر

رضا شاه پهلوی

( از ۱۲۹۴ه.ش. تا ۱۳۲۳ه.ش. )
دومین همسر رضاشاه دختر یاور تیمور خان آیرم لو.

نام پسر

نام دختر

دارای رابطه خانوادگی با

حسینعلی اسفندیاری


حسینعلی اسفندیاری شوهر خواهر تاج الملوک بود.

فرح دیبا


فرح دیبا عروس تاج الملوک بود.


تاج الملوک آیرم لو

تاریخ تولد ۱۲۷۵/۱۲/۲۶ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۶۱/۱۲/۱۹ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • تاج‌الملوک دختر یاور (سرگرد) تیمور خان آیرملو از سران قزاق بود که در سال  1294 ه.ش به عقد رضاخان میرپنج درآمد که در آن زمان چهل سال داشت. رضاخان که در آن زمان افسر آتریاد قزاق بود، برای تشکیل خانواده خود در محله سنگلج خانه‌ای اجاره نمود. و با تنگدستی روزگار می گذراند.
  • تاج‌الملوک پس از به سلطنت رسیدن رضا شاه پهلوی، به علت اینکه مادر ولیعهد محسوب می‌شد از اعتبار و نفوذ ویژه‌ای برخوردار شد که آن را در دوران سلطنت پسرش نیز حفظ کرد. او بعد از رضا شاه دوبار شوهر اختیار می‌کند: سید ذبیح الله ملک پور و رحیم‌علی خرم.
  • تاج‌الملوک در روستای مردآباد کرج کاخی ساخت و این روستا را شاهدشت (ماهدشت امروزی) نامید. این کاخ امروزه ساختمان شهرداری ماهدشت است. تاج‌الملوک آیرملو در زمان انقلاب 1357 ه.ش به آمریکا هجرت کرد و همراه فرزندش شمس در آن‌جا ساکن شد و مدتی بعد درگذشت.

done in 0.0525 seconds