آخرین ویرایش : June 22, 2013

عباس علامیر

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه لودویگ آلمان

( تا ۱۳۰۲ه.ش. )
دکترای علوم سیاسی در 1923 م


مناصب و مشاغل


وزیر مختار

سفارت ایران در آلمان

( از ۱۳۳۲ه.ش. تا ۱۳۳۵ه.ش. )
وزیر مختار با حفظ سمت سرکنسول در هامبورگ.

رایزن

مستشار

سفارت ایران در آلمان (دوره قاجار)

( از ۱۲۹۵ه.ش. تا ۱۳۰۶ه.ش. )
در 1295 ه.ش نایب دوم سفارت ایران در برلین بود، در 1298 ه.ش دبیر اول و در 1300 ه.ش مستشار سفارت شد.

کارمند

وزارت اقتصاد و دارایی ایران

( از ۱۳۰۹ه.ش. تا ۱۳۱۲ه.ش. )
در 1309 از وزارت امورخارجه مامور وزارت اقتصاد شد و در سمت مدیرکل مرکزی اداره کل صناعت و سپس معاونت اداره کل صناعت خدمت کرد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا احمد خان علاءالدوله


میرزا احمدخان عموی عباس علامیر است.


تاریخ تولد ۱۲۶۸ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۴۵/۱۱/۱۸ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

در 1291 ه.ش وارد خدمت وزارت امور خارجه شد. اولین ماموریت او در همان سال وابسته سفارت ایران در استانبول بود. سال بعد به عنوان وابسته سفارت ایران به وین رفت. در حین ماموریت به تحصیل پرداخت. در 1306 ه.ش به وزارت فواید عامه منتقل شد. در 1309 مامور وزارت اقتصاد شد. در 1335 ه.ش بازنشسته شد.


done in 0.0594 seconds