آخرین ویرایش : June 24, 2013

ابراهیم قوام

معروف به : قوام الملک

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران


در دوره های ششم تا نهم مجلس شورای ملی نماینده شیراز بود.در اواخر دوره‏ نهم مجلس مورد سوءظن قرار گرفت و از وی سلب مصونیت شد. چندی در زندان و مدتی تحت ‏نظر بود تا اینکه رفع سوءتفاهم شد و موقعیت ممتاز خود را پیدا کرد ولی دیگر حاضر به نمایندگی مجلس نشد.


روابط خانوادگی


نام پسر

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

امیر اسدالله علم


اسدالله علم با ملک تاج دختر ابراهیم قوام ازدواج کرد.

علی اصغر نفیسی


دکتر نفیسی با ایراندخت دختر ابراهیم قوام ازدواج کرد.


ابراهیم قوام

تاریخ تولد ۱۲۶۸ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۴۸ه.ش.
محل تولد شهر شیراز
محل درگذشت شهر تهران

توضیحات بیشتر:
  • ابراهیم قوام فرزند سهراب‏ خان قوام ‏الملک. خانواده قوام‏ الملک که از مالکین عمده فارس بودند وابستگی کامل به انگلستان داشتند و همواره مورد حمایت دولت انگلیس بودند و در قریه قلهک محل سفارتخانه ییلاقی انگلیس باغی داشتند.
  • پس از انجام تحصیلات متداول و معمول زمان به کار ملک داری پرداخت. بیست ساله بود که پدرش کشته شد. تمام مناصب و القاب پدر به او داده شد و قوام‏ الملک نام گرفت. در فارس مرجعیت پیدا کرد و مامورین عالی‏رتبه‏ دولتی ناچار بودند برای حفظ و ابقاء خویش، با وی از در دوستی و مودت برآیند.
  • پس از ورود به تهران، از دوستان و نزدیکان رضاشاه شد. غالبا در سفر و حضر با او به سر می‏ برد. جزء چند نفری از محارم رضاشاه بود که همه روزه می‏ بایستی به ملاقات شاه برود.
  • بعد از استانداری فارس به ریاست هیئت مدیره هواپیمائی منصوب گردید. یک دوره نیز در دوران سلطنت محمدرضا پهلوی سناتور گردید.

done in 0.054 seconds